The Penn Senator flying dogspring syndrome

The Penn Senator flying dogspring syndrome

Het syndroom Reeds jaren in de psychiatrie erkend als de chronische aandoening die vooral liefhebbers van reels en molens treft.  Lichamelijke pijn, geestelijke ontreddering, diepe schaamte en slapeloze nachten zijn slechts enkele van de symptomen die de wetenschap aan dit syndroom verbindt. Laten we even  een typisch geval  van naderbij bekijken, en meteen ook zoeken naar een therapie. De patiënt Onze man houdt er van om zich, na een lange en stressvolle werkweek, in zijn garage terug te trekken om eindelijk iets nuttigs te doen:  prutsen aan molens, reels en ander hengelspul.  Vandaag…continue reading →