Select Page
Pezon et Michel: splitcane made in France

3 juni 2018

               

                    

  Pezon et Michel: Split cane made in France

Geschiedenis

Vissen in Europa was tot aan de tweede wereldoorlog een vrij primitieve bedoening. Een lange houten of bambou hengel met een lijntje, dobber  en haak was het basismateriaal. Voor het vissen op snoek en karper werd de hengel soms  voorzien van ogen en een koperen of houten reeltje. In de angelsaksische landen stond men duidelijk voor: precisie gebouwde reels, werphengels en vlieghengels uit splitcane waren al rond 1900 in algemeen gebruik. De Europese sportvisser die fijn materiaal wenste  koos noodgedwongen  voor Engelse merken als Hardy, Farlow of Allcock. Het Franse bedrijf Pezon et Michel zag een gat in de markt en zette in de jaren 30 de grote middelen in om deze  markt te veroveren.

machine voor frezen van tonkin strips

Machine voor lijmen van de strips

Infrarood droogkamer

Om expertise te verwerven werden twee  kleine franse  splitcaneateliers  opgekocht. Verder  bouwde Pezon een reeks precisie machines  voor het frezen en lijmen van bambou-elementen op industriële schaal, ovens voor het harden van de  tonkin-bambou, infrarood droogkamers  enz.  De eerste splitcane modellen waren nog copies van Engelse hengels, maar al snel ontwikkelde men bij Pezon een gans nieuwe en eigen stijl.

Dit was het werk van 4 mannen, die van Pezon een wereldmerk maakten:

Edouard Plantet was de hoofdtechnicus bij Pezon en hij hield nauwgezet toezicht op de bouw, de kwaliteit en de afwerking van de hengels en andere producten.

Voor het ontwerp van de hengels  deed Plantet beroep op twee fenomenen: Charles Ritz en  Pierre Creuzevaut.

Charles Ritz was een visser van wereldklasse die het geld en de tijd had om constant te experimenteren met nieuwe materialen en technieken. Hij was zeer bekend met de Amerikaanse en Engelse topbouwers en als hij bij Pezon carte blanche krijgt ziet hij een unieke mogelijkheid om eigen hengelacties te ontwikkelen. Meer bepaald zoekt hij een compromis tussen de Amerikaanse hengels met uitgesproken topactie en de  Engelse hengels met trage (zeg maar slappe) actie. Het resultaat wordt bekend als de ‘parabolische actie’.

Charles Ritz en Ernest Hemingway

Creusevault en Ritz

Plantet, Ritz en Creusevault voor het testbord bij Pezon

Pierre Creusevault was de wereldrecordhouder afstand- en precisiewerpen in zowat alle disciplines. Samen met andere topcasters zal hij de  nieuwe prototypes  testen en beoordelen.

Paul Mauborgne was de man van de werpmolen. In 1934 stelt hij aan Pezon een prototype  voor en men komt tot een overeenkomst.  Mauborgne zal molens ontwerpen en fabriceren (in de LLM horlogefabriek), terwijl Pezon instaat voor de verpakking, verkoop en marketing. Deze ‘Luxor’ molens worden een begrip in de ganse wereld.  Als Mauborgne  in 1963 plots overlijdt ontstaan er spanningen tussen zijn erfgenamen en Pezon. In  1967 verbreken de erfgenamen definitief  de band met Pezon en gaan alleen verder  onder de merknaam ‘Crack’.

De jaren 50 en 60 zijn de gouden tijden voor Pezon, maar eind jaren 70 gaat het snel  bergaf.  Door de oliecrisis én de moordende concurrentie uit het Verre Oosten zijn de Europese fabricanten niet meer competitief en financieel niet meer in staat de laatste evoluties  te volgen.  Zo zal Pezon bijvoorbeeld  veel  te laat  carbon-hengels op de markt brengen.

Uiteindelijk kwijnt de firma volledig weg en het enige wat eind jaren 80 overbleef was  een klein splitcane atelier, waar enkele oudgedienden  de traditie  trachtten verder te zetten .

Eind jaren 90 koopt Francois Hue het zieltogende bedrijf over en hij bouwt nog  enkele jaren authentieke P&M hengels .  In 2003 werpt ook hij de handdoek in de ring en verdwijnt P&M definitief.

Later kocht de Sensas-groep de merknaam op , maar het huidige  Pezon et Michel heeft niets meer te maken met de originele firma.

De productie:

In latere artikels volgen nog reviews van een aantal  Pezon  hengels en molens, maar hier reeds een klein overzicht van de bekendste P&M producten:

HENGELS

We kunnen de Pezon hengels in twee grote groepen indelen: vlieghengels en werphengels.

van onder naar boven: Parabolic Skish,Parabolic Royale,Telebolic7, Telebolic BB3, Telebolic BB2, PPP Master

VLIEGHENGELS

De grote start vindt plaats in 1938 met de lancering van de eerste hengels uit de Parabolic reeks. De hengels zijn gemaakt in eersteklas gehard  tonkin bambou. De afwerking is zeer verzorgd, met slangenogen in gebronsd staal, bussen in gebronsd nieuw-zilver en een start-en topoog in hardchroom.

In de loop der volgende jaren werd het gamma enorm uitgebreid; op een gegeven ogenblik stonden er 144 verschillende splitcanes in de catalogus! Ik geef een beknopt overzicht.

De Parabolics

De basisreeks was de ‘Parabolic’ in verschillende versies. De verschillen zijn gebaseerd op de lengte, het kwaliteitsniveau en de actie.

De lengte was  uitgedrukt in Voet( Pied) en Inch  (1 voet = 30,5cm, 1 inch =2,54cm).

Het kwaliteitsniveau zie je aan het opschrift:

Supreme :hoogste kwaliteit

Speciale : standaard kwaliteit

Prima en Sterling : lagere kwaliteit

De actie was ofwel de   ‘Normale’  of de meer krachtige ‘Compétition’. Tussen een normale en een compétition van dezelfde lengte zit zeker een maat AFTMA verschil.

Dus een hengel met opschrift ‘Parabolic Spéciale Normale’ 9P is een hengel uit de Parabolic reeks, standaardkwaliteit, normale actie en lengte 9 voet.

Verder volgt een lijst met de courante Spéciale Parabolics. ‘Delen’ staat voor het aantal hengeldelen en of er een extra top werd bijgeleverd. Dus 2×1 betekent twee delen met 1 top; 2×2 betekent 2 delen met extra top. Het opgegeven gewicht is wat relatief, want is afhankelijk van de gebruikte reelhouder enz… De referentie is het catalogusnummer, belangrijk om bij de latere producties het jaartal te bepalen (zie verder).

De referenties voor de courante Parabolics zijn: Spéciale Normale = ref 221, Spéciale Competition=ref 223, Supreme Normale=230 en Supreme Competition= ref 232

Naast de  Parabolic basis-reeks produceert  Pezon al snel andere Parabolic  modellen zoals de Ritz, Skish en de tweehandige Saumon.  

Ritz kent alle topvissers van zijn tijd en heeft een schitterend idee: samen met hen droomhengels ontwerpen.

Deze hengels vinden we vanaf eind jaren 40 terug in de Parabolic-reeks en vooral in de luxe  PPP-reeks. (Puissance Progressive Parfaite).

Enkele voorbeelden:

– Frank Sawyer was de uitvinder  van het moderne nimf-vissen en samen met hem ontwierp Ritz  o.a. de  ‘Parabolic Sawyer Nymph’ en  de ‘ Parabolic Sawyer Stillwater’.

– Oostenrijkse vliegvissers hebben een eigen stijl en werpen graag met korte, krachtige hengels. In samenwerking met Hans Gebetsroither, legendarische visgids  op de Traun, werden verschillende PPP modellen in deze stijl ontwikkeld: de ‘Marvel’, ‘Super Marvel’ en de ‘Traun’.

PARABOLIC SPECIALE NORMALE

lengte delen gewicht AFTMA# referentie jaar
7’2″ 2×1 100 4 221 60-75
8′ 2×1 120 4/5 221 39-84
8’6″ 2×1 135 5/6 221 39-84
9′ 2×1 155 6/7 221 39-84

Afwerking Speciale Normale en Compétition: rode wikkeling met dubbele rode sierwikkels

PARABOLIC EXTRA SERIE

MODEL lengte delen gewicht AFTMA# referentie jaar
Skish 8’2″ 2×1 167 5/6 242 53-78
Ritz 8″2′ 2×1 163 5 244 53-93
T.O.S 8’5″ 2×1 139 5/6 229 67-84
Sawyer Nymph 8’10” 3×1 142 4/5 245 55-77
Sawyer Still Water 9″6′ 2×1 175 5/6 241 58-84

Afwerking extra serie en Parabolic Supreme: groene wikkeling met dubbele groene sierwikkels.

Parabolic Skish

DE PARABOLIC ROYALE SERIE

Qua stijl en actie sterk verwant met de snellere modellen uit de  PPP- reeks.. Ook hier hengels in ongelijke delen, met een langere top. Maar wat goedkoper want geleverd met 1 top en zonder luxe verpakking.

Heb er verschillende, waaronder 7’9″ en een 9’3″, en ze werpen en vissen zeer goed. Verschil in gewicht heeft o.a te maken met de reelhouder: het zwarte schroeftype onderaan de hengel (ref 222)  weegt 25 gram meer dan het brons geanodiseerde ‘skeleton’ model (ref 224)

PARABOLIC ROYALE

lengte delen gewicht AFTMA # referentie jaar
6’10” 2×1 85/110 4/5 222/224 75-93
7’4″ 2×1 93/118 5 222/224 75-84
7’9″ 2×1 100/125 5 222/224 75-93
8’3″ 2×1 125/150 5 222/224 75-93
8″8′ 2×1 164 7 222/224 76-93
9″3′ 2×1 182 9 222/224 76-78

Afwerking Royales: kastanjebruine wikkeling met gele randwikkeling

DE SUPER PARABOLIC PPP SERIE

Deze zijn typisch in twee ongelijke delen (top langer dan onderdeel), geleverd met twee toppen in luxefoudraal en tube.

PPP staat voor “Puissance Pendulaire Progressive” en deze zijn de topreeks van de Pezon vliegenhengels. In Frankrijk wordt al eens gezegd: “Pas Pour Pecher”: te duur om mee uit vissen te nemen, en het is waar dat de prijs altijd pittig is geweest. Ook vandaag vind je op de veilingsites zelden een PPP  in echt goede staat onder de  500 EUR. De twee toppen zijn bedoeld om in de loop van een seizoen als eens van top te wisselen, zodat de niet gebruikte wat kan ‘rusten’. Pezon hengels met ongelijke delen zijn geleverd met een verlengstuk in splitcane dat in de moederbus past. Zo zit de hengel goed op gelijke lengte in het foudraal.

Onder een Master, boven een Colorado. We zien de twee types van tube: geanodiseerd aluminium (meestal bronskleurig) en boven een pvc tube met omhulsel in stof. De meeste PPP hebben een zwarte reelhouder onderaan, maar wie dat wenste kon de lichtere uitvoering krijgen zoals op de Colorado hier.(verschil in gewicht 25 gram)

SUPER-PARABOLIC PPP SERIE

MODEL LENGTE DELEN GEWICHT AFTMA# REFERENTIE JAAR
Baby zéphyr (Vergnes) 7’9″ 3×2 4/5 276 54-62
Bretonvilliers (Dubos) 7’6″ 2×2 135 5 279 73-93
Chalkstream (Boisset) 8’8″ 2×2 6 275 54-60
Colorado (Pate) 7’7″ 2×2 109 5/6 263 65-93
Fario Club (Ritz) 8’5″ 2×2 151 5/6 266 59-93
Featherweight (Clark) 6’3″ 2×2 5 261 63-77
Longcast (Batault) 8’7″ 2×2 177 6/7 274 61-77
Marvel (Hans) 7′ 2×2 5 260 59-60
Master (Lambiotte) 8’3″ 2×2 148 5/6 264 54-93
Mirage (Riccardi) 6’6″ 2×2 80 4/5 269 79-93
Powerplus (Creusevault) 8’3″ 2×2 152 6 270 54-93
St Louis (Dubos) 8’1″ 2×2 143 4/5 276 69-93
Super Marvel (Hans) 7’2″ 2×2 112 5 262 61-93
Traun (Hans) 8’2″ 2×2 6 268 59-84
Wading (Mc Clane) 7’1″ 2×2 5 260 54-60
Zéphyr (Burnand) 8’4″ 3×2 5 277 54-62

Deze lijst is niet compleet, maar geeft de meest courante modellen. Afwerking PPP: eerste productiejaren rode wikkeling met groene randwikkeling. Daarna groene wikkeling met rode rand.

WERPHENGELS

Ook hier grote verscheidenheid, maar de basisreeksen  zijn de ‘Luxor’ en de ‘Télébolic’.

De Luxor

De Luxor komt in twee versies: de gewone en de ‘luxe’(of ‘spéciale’)

Het verschil is dat de tonkin voor de ‘luxe’ gehard is, wat het vermogen en de veerkracht verhoogt.

De Luxor  heeft een soepele, parabolische actie en het vermogen (testcurve) wordt aangeduid met een cijfer dat correspondeert met het gewicht (in gram) nodig om de hengel in een bocht van 90 graden te trekken. Naast het vermogen en de lengte  staat op de hengel het min en max werpgewicht aangeduid. Deze aanduidingen zijn belangrijk maar ook wat relatief.  Wil je de hengel gezond houden, respecteer dan absoluut het aangegeven maximum werpgewicht!!  Het minimum werpgewicht echter is eerder indicatief. Ik vis vaak met een Luxor 900 (minimum wg 8 gram) op forel en toch werpt deze hengel  zonder moeite een aasje van 3 gram.

De Luxor serie omvat het ganse spectrum voor het  vissen met de werphengel: van ultralichte stokjes tot zeer krachtige hengels voor zalm en zeevisserij.

DE LUXOR LUXE SERIE

MODEL lengte(cm) delen gewicht WG min-max referentie jaar
N°1 180 2×1 100 2-5 63/50 53-73
N°2 180 2×1 130 5-10 63/50 53-73
N°3 180 2×1 135 8-15 63/50 53-73
200 220 2×1 150 1,5-8 73/52 53-93
400 220 2×1 155 3-10 73/52 53-78
500 220 2×1 175 4-18 73/52 53-93
900 220 2×1 185 10-25 73/52 53-93
1200 220 2×1 205 15-30 73/52 53-78
2000 300 2×1 355 26-40 53-70
Ultra léger 200 2×1 88 0,5-3 56 76-84
Ultra léger 80 220 2×1 110 0,5-3 73/53 53-75
Ultra léger 100 180 2×1 95 0,5-3 63/51 53-75
Wading 135 1×1 55 1-5 63/58 53-61
Wading 135 2×1 60 1-5 63/58 53-84

Soms dubbele referentie opgegeven: de oude en de latere.

DE LUXOR SERIE

MODEL lengte delen gewicht wg min-max referentie jaar
N°1 180 2×1 100 2-4 62/31 53-75
N°2 180 2×1 130 5-8 62/31 53-75
N°2 220 2×1 20-35 62/31 65-70
N°3 180 2×1 8-12 62/31 54-75
N°4 260 2×1 20-35 62 65-70
N°5 265 2×1 20-35 62 65-70
200 220 2×1 120 1,5-4 72/33 53-75
400 220 2×1 140 3-8 72/33 53-75
500 220 2×1 160 4-10 72/33 53-75
900 220 2×1 170 8-18 72/33 53-75
1200 220 2×1 225 10-24 72/33 39-75
2000 300 2×1 365 26-35 40-70
2003 300 3×1 385 26-35 40-73
2500 300 2×1 500 26-50 53-70
3000 320 2×1 520 30-60 40-72
4000 320 2×1 680 30-100 40-70
Wading 135 1×1 50 1-4 62/37 53-67
Wading 135 2×1 60 1-4 62/39 53-72

Afwerking Luxor en Luxor Luxe: groene wikkeling met dubbele groene sierwikkels.

Luxor Luxe: groene wikkeling met dubbele groene sierwikkels. Op vrijwel alle Pezon hengels is het handvat in kurk, met een geribbeld afdekplaatje waar het handvat overgaat in splitcane. Let ook op het serienummer net boven het afdekplaatje: belangrijk om het productiejaar van de hengel te bepalen;(zie verder)

Op alle Télébolic en Luxor hengels is het handvat in kurk, met glijdende ringen om de molen vast te zetten. Onderaan een geribbelde cone met uitschroefbare  stootdop in rode of zwarte rubber.

De Télébolic

De Télébolic heeft een meer uitgesproken topactie voor het precisie-werpen met kunstaas.

Bij de  lichtere Télébolics is het topeind  vaak langer dan het ondereind.

Op deze hengels staat geen vermogen vermeld, enkel de lengte en het min en max werpgewicht.

DE TELEBOLIC SERIE

MODEL lengte delen gewicht wg min-max referentie jaar
BBO 167 2×1 85 0,5-3 53/70 53-93
BB1 167 2×1 110 1,5-4 53/70 53-93
BB2 183 2×1 135 3-7 53/70 53-93
BB3 183 2×1 155 6-12 53/70 53-78
N°2 220 2X1 320 20-35 253/170 53-70
N°4 260 2X1 320 8-15 253/170 53-70
N°5 260 2X1 360 15-25 253/170 53-72
N°5L 300 2X1 360 15-30 253/170 53-93
N°5B 320 2X1 370 15-30 253/170 72
N°6 300 2X1 520 20-40 253/170 53-70
N°7 320 2X1 530 20-40 253/170 53-78
N°7C 255 2X1 370 20-40 253/170 53-70
N°12 340 2X1 870 120-150 253/170 53-70
N°15 340 2X1 950 150-200 253/170 53-72

Afwerking Télébolic: groene wikkeling met dubbele sierwikkels afwisselend groen en rood

Telebolic 7. Groene wikkeling met rode en groene sierwikkels. Let op de hengelogen: het zijn de befaamde Pezon “Chromex” ogen. Uit 1 stuk geperst, licht,  flexibel en met een geweldige hardchroom laag die nooit inslijt.

COMPETITIE-HENGELS (tournament casting)

Competitie-werpen is reeds meer dan 100 jaar wereldwijd een populaire wedstrijd-sport, met bekende promotors als de Casting Club de France en de Casting Club de Belgique.

Er zijn precisie- en afstanddisciplines, zowel voor vliegenhengel als werphengel. Voor fabricanten altijd zeer interessant geweest om de eigen producten in de kijker te plaatsen. Als we de recordlijsten uit de periode 1940-1970 bekijken, mogen we stellen dat Pezon de absolute top was voor casting-hengels. Sommige ‘gewone’ vishengels waren ook bij casters  populair , zoals bepaalde Télébolics en de Parabolic Skish, maar Pezon maakte ook speciale casting modellen. Deze werden met de grootste zorg gebouwd in de allerbeste Tonkin,  vaak gepersonaliseerd naar wens van de klant,  en waren natuurlijk zeer prijzig. Hier volgen enkele voorbeelden.

Parabolic Concours Distance 130 gr. Eenhandige vliegenhengel voor afstand. Speciaal voor de discipline met een max gewicht van de hengel van  130 gr. Om zo veel mogelijk gewicht in de blank te hebben werd de afwerking zo licht mogelijk gehouden: slangenogen met verkorte voetjes,geen afdekplaatje,  geen sierwikkelingen, ingekorte bussen en een zeer korte en slanke handgreep.

Zeer korte handgreep en verkorte bussen. (vergelijk met een gewone Parabolic handgreep boven) Zelfs de reelhouder (kap en glijdende ring) is lichter gemaakt.

Telebolic Concours 30 gr Distance. Werphengel voor afstand, 30 gr werpgewicht.

Competitie Telebolics en standaard Telebolics:vlnr Telebolic Concours Distance 30gr, Telebolic 12, Telebolic Concours Distance 7 1/2 gr en Telebolic 5L.

Het embargo

In de periode 1950-1971 werd vanuit het Westen een embargo ingesteld tegenover het communistische China. Met als gevolg dat geen Chinese Tonkin bambou meer werd ingevoerd. Veel splitcane fabrikanten kwamen daardoor in de problemen. Sommigen stopten definitief, anderen stapten over op hengels in kunstvezel. De enige die tot het einde een grote stock tonkin in huis had was Pezon, en Pezon was bereid aan anderen ruwe tonkin en gelijmde blanks  te leveren. Bekende afnemers waren o.a. Winston, Orvis, Hardy, Payne en Farlow. Farlow bijvoorbeeld kocht gelijmde blanks die in eigen atelier werden afgebouwd. Farlow was zo eerlijk de herkomst van de blanks te vermelden (anderen zoals Hardy en Orvis  die ook gelijmde P&M blanks gebruikten deden dat niet), en Farlow gebruikte zelfs de originele Pezon benamingen. Deze Farlows werden een groot succes in de UK. Sommige Engelse topvissers van toen gaven zelfs tussen de lijnen aan dat ze de Farlow/Pezons superieur vonden t.o.v. de Britse Hardy’s! (Vind ik zelf ook, maar is eerder een kwestie van persoonlijke voorkeur)

Farlow’s versie van de PPP Fario Club (zo genoemd naar de bekende Parijse vliegvisclub die Ritz destijds heeft opgericht). Fario is natuurlijk de klassieke naam voor de Europese beekforel.

De afwerking lijkt zeer sterk op die bij Pezon: groene wikkeling met rode rand, en de dubbele afwikkeling tegen de voetjes van de geleideogen.

MOLENS EN REELS

De Luxor werpmolens

De eerste Luxor die  op de markt komt  is de kleine Luxor N°1 in 1936, later gevolgd door de Suprême N°2, de Saumon-Mer Léger N°3L en de grote Saumon-Mer N°3.

Deze werpmolens waren van een zeer degelijke kwaliteit én zijn zeer functioneel.

Luxor N°1, N°2 en N°3L

Vliegenreels

Mauborgne maakte voor Pezon de ‘Parabolic Silentreel’ (later de Crack 700) en dit was de enige authentieke Pezon  vliegenreel. De ‘Parabolic-automatic’ werd door Cordel gebouwd en voor de rest plaatste Pezon Engelse en Amerikaanse modellen in de catalogus. Na de scheiding met Mauborgne waren dit o.a. courante modellen van Leeda en Shakespaere. Wel zeer bijzonder was de ‘Superparabolic’ die in de jaren 70 in zeer kleine oplage bij Hardy gebouwd werd.

Superparabolic en Crack 700

De Superparabolic werd speciaal voor P&M gebouwd bij Hardy, duidelijk met de bedoeling een ‘extra-light’ vliegenreel te maken: spoel langs beide zijden geperforeerd, en zelfs de zijplaat heeft uitgefreesde vlakken. De Marquis diende als basis, en de spoelen zijn inwisselbaar. Pezon was  ook niet altijd even eerlijk m.b.t. de herkomst van bepaalde artikelen, maar hier toch duidelijk vermeld: Made in England.

HOE HET PRODUCTIEJAAR BEPALEN

P&M hengels zijn genummerd boven het afdekplaatje. We  kennen de verschillende systemen die Pezon in de loop der jaren gebruikte. Er zijn wel variaties binnen elk systeem, maar meestal is de nummering vrij duidelijk. Ik gebruik hier eigen hengels als voorbeeld.

Hengels tot 1970.

Het serienummer vermeldt dag, maand en jaar, alsook hoeveel hengels uit die reeks die dag waren gewikkeld.

Voorbeelden:

Télébolic BB2    1555333   

>de hengel is de 33ste uit de reeks die op 15 mei 1953 is afgewerkt.

Parabolic Speciale Compétition 9P   241687    

>de 7de van die reeks afgewerkt op 24 januari 1968

Hengels van 1970 tot midden jaren 80.

Het serienummer vermeldt achtereenvolgens de eerste helft van het bouwjaar, catalogusnummer, lengte van de hengel (vliegenhengels),maand? en tweede helft van het bouwjaar. (het eerste en laatste cijfer zijn typisch wat groter geschreven op de hengel dan de rest)

Voorbeelden:

Parabolic Royale 9’3″     72229369   

>de hengel is een Parabolic Royale (catalogusnummer 222), lengte 9’3”, bouwjaar 1979. (ik vermoed dat de 6 voor juni staat)

Luxor Luxe 500      752561  

>een Luxor Luxe (catalogusnummer 52), bouwjaar 1971. De 56 is niet duidelijk. Bij vliegenhengels staat hier de lengte vermeld

Hengels vanaf midden jaren 80.

Het serienummer vermeldt achtereenvolgens het jaar, maand, en catalogusnummer.

Voorbeeld:

Parabolic Ritz       8803244            

>de hengel is een Parabolic Ritz (catalogusnummer 244), gebouwd in maart 1988.

PPP Serie

Hier heeft Pezon ook verschillende systemen gebruikt, maar niemand die ze nog allemaal kent. Zeker is dat de eerste jaren een volgnummer gebruikt werd.

Een PPP Master met n°  96 is dan de zes en negentigste Master gebouwd. Maar soms is er twijfel..

Voorbeelden:

PPP Master     2281  en een andere PPP Master   2234

>Waarschijnlijk de zoveelste Masters gebouwd

PPP Colorado     7 86

>Hier waarschijnlijk Colorado nummer 7 van het jaar 86 (of de 786ste Colorado?)

Andere materialen

Splitcane was het geliefde materiaal bij Pezon, maar in de jaren 60 en 70 werd ook een gamma glasvezel hengels in de catalogus aangeboden. Dit varieerde van goedkope volglas stokjes tot zeer mooie holglas producten. De overstap naar carbon echter gebeurde veel te laat, en als Pezon in de jaren 80 carbon hengels uitbrengt  was die markt reeds volledig ingepalmd door de Amerikaanse en Engelse fabrikanten.

Mooie Pezons in holglas: een tweehandige Saumon vlieghengel en een Télébolic Verre werphengel.

Algemene conclusie

In de periode 1940-1980 was  P&M één van de bekendste (én beste!) producenten ter wereld.

De grootste verdienste was wellicht dat Pezon superieure producten maakte aan een weliswaar hoge,  maar nog betaalbare prijs. Dit was vooral een kwestie van volume. Pezon maakte op 1 dag evenveel hengels als bepaalde Amerikaanse topbouwers in 1 jaar, én moest niet onderdoen qua kwaliteit..

Ook was Pezon zijn tijd vooruit op het vlak van lichte werphengels en vlieghengels., en de meeste Pezon hengels (en de Luxor molens) zijn nog zeer bruikbaar. En mooi natuurlijk, want een klassieke splitcane heeft een tijdloze klasse.

Over mooi gesproken: is er iets mooier voor een man  dan op een zwoele zomeravond je waadpak aan te trekken, een sigaar op te steken, en met een Pezon Fario Club de rivier in te stappen om de plaatselijke fario’s te belagen? Toen ik 20 was zou ik getwijfeld hebben, nu weet ik het wel zeker…

Ook interessant:

Vintage review. Made in USA: de UMCO Tackle Box

. Geschiedenis UMCO werd in 1947 opgericht in Minnesota, USA en staat bekend als maker van topkwaliteit tackle boxes.  De typische UMCO is  van het “uitklappende” type: een bodemdeel met daarop  meerdere plateau’s in aluminium.  Bij de grotere...

Vintage review. Daiwa 8600

Daiwa 8000 series: de beste Daiwa's ever? Geschiedenis De geschiedenis van de na-oorlogse Japanse industrie in de periode 1945-1970 is een beetje vergelijkbaar met het Wirtschaftswunder in Duitsland: met veel Amerikaanse hulp boomt de consumptie-industrie als nooit...

IETS OVER VINTAGE HENGELOGEN

INLEIDING Er zijn hengels voor vliegvissen, spinvissen, baitcasting, bootvissen enz enz… En binnen elke categorie zien we grote verschillen in kwaliteit. Naar mijn bescheiden mening wordt de kwaliteit van een hengel bepaald door volgende criteria, in aflopend belang:...